Вентилирани фасади Вътрешни стени Скатни покриви

Airrock LD

Плоскости от каменна вата, импрегнирани с органична смола.

Back
Back

Технически характеристики

Сравнение
Точка на топене tt > 1000°C
Клас на горимост A1 | 13501-1
Коефициент на топлопроводимост λD = 0,037 W.m˗¹ .K˗¹
Специфично топлопренасяне Cp = 1030 J.kg˗¹.K˗¹
Ниво на звукопоглъщане αN = 0,84/60mm 0,92/100mm | EN ISO 10534-1
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Продукт R-стойност m2K/W Дебелина (mm) Широчина (mm) Дължина (mm) m2 / пакет
Airrock LD FB1 1,35 50 600 1000 7,2
Airrock LD FB1 2,15 80 600 1000 4,8
Airrock LD FB1 2,7 100 600 1000 3,6
Airrock LD FB1 3,2 120 600 1000 3
Airrock LD FB1 3,75 140 600 1000 2,4
Airrock LD FB1 4,05 150 600 1000 2,4
Airrock LD FB1 5,4 200 600 1000 1,8

Няма съобщение за резултати

Зареди още