Каменна минерална вата - FKD-N Thermal

FKD-N Thermal

Описание

Изолационна плоча за система контактна фасада (ETICS).

FKD-N Thermal е компактна плоча от каменна минерална вата с равномерна плътност, спадаща към твърдите изделия. Продуктът има много добри топлоизолационни характеристики- нисък коефициент на топлопроводност, което осигурява отлична топлинна защита на сградата. FKD-N Thermal е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене, химически неутрален и високо паропропусклив. Размерите му не се променят при големи температурни колебания.

FKD-N Thermal е предназначен за топло- и звукоизолация, както и противопожарна защита на външна стена в ETICS система за еднофамилни и многофамилни жилищни сгради.

За по-лесна работа повърхността на всяка плоча FKD-N Thermal е маркирана с две ленти, които при полагане на продукта трябва да бъдат от страната на монтажника.

Характеристики

  • Противопожарна защита- Kлас по реакция на огън А1 - негорим материал
  • Топлинна изолация- Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост λD = 0.034 W/mK
  • Звукоизолация- Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта

Предимства

  • Много добри топлоизолационни характеристики
  • Висока противопожарна защита
  • Много добри якостни характеристики
  • Висока паропропускливост
  • Постоянство на размерите
  • Естествен и дълговечен материал
  • Устойчивост на химикали, микроорганизми, птици и гризачи

Детайли

Форма Плоча
С кашировка или без кашировка Без кашировка

Технически характеристики

Експлоатационни показатели

Показател, DoP съкращение Символ Стойност Мерна единица Стандарт
Коефициент на топлинна проводимост λD 0.034 W/mK EN 12667
Клас по реакция на огън Клас A1 EN 13501-1
Допустимо отклонение от дебелината, T Клас T5 EN 13501-1
Якост на натиск при 10% деформация, CS(10/Y) σ10 >20 kPa EN 826
Якост на опън, перпендикулярно на повърхността (деламинация), TR σmt >7.5 kPa EN 1607
Кратковременно водопоглъщане, WS Wp ≤ 1 kg/m2 EN 1609
Дълговременно водопоглъщане, WL(P) Wlp ≤ 3 kg/m2 EN 12087
Дифузно съпротивление на водни пари, MU μ ~1 EN 12086
Съпротивление на въздушен поток, AFr >5 kPa·s/m2 EN 29053

Логистични данни

Размери и опаковки

Дебелина (mm) λD (W/mK) R (m2K/W) Ширина (mm) Дължина (mm) Брой плочи/ пакет m2/ пакет m3/ пакет SAP код/ пакет
60 0.034 1.76 600 1000 5 3.00 0.18 636637
70 0.034 2.06 600 1000 5 3.00 0.21 728219
80 0.034 2.35 600 1000 5 3.00 0.24 504688
100 0.034 2.94 600 1000 4 2.40 0.24 504678
120 0.034 3.53 600 1000 3 1.80 0.22 504679
140 0.034 4.12 600 1000 2 1.20 0.17 504680
150 0.034 4.41 600 1000 2 1.20 0.18 504681
160 0.034 4.71 600 1000 2 1.20 0.19 504682
200 0.034 5.88 600 1000 2 1.20 0.24 505935

Документи за изтегляне

Документи за изтегляне

Filename
Дата
Език
TD FKD-N THERMAL
Copy clipboard icon

January 2020

Български

The download url has been copied to your clipboard

Ресурси

Ресурси

Filename
Технически листи
Брошури и Каталози

The download url has been copied to your clipboard