Ромидо ООД

ул. „Васил Друмев“ 65, ет. 6, ап. 64
Варна 9002

ЕИК BG204107699

Централен професионален регистър на строителя – 1257 / 18.07.2019

I ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение № I – TV 020525

1.4 строежи от четвърта и пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.
(с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6)
Срок на валидност на контролния талон: 30.09.2024 г.

Росен Донев
тел. +359887579901
email: donev_r@hotmail.com

Милко Донев
тел. +359889661389
email: milkodd@gmail.com

email: romidoltd@gmail.com

За всички въпроси и коментари по нашите проекти, моля не се колебайте да се свържете с нас.

@BrizVarna @romidoltd @BrizHouse